Aronija

Akcenat na naučne dokaze

 

Prvi na tržištu, akcenat na naučne dokaze:

-Šta je u stvari Sibirska aronija? Ona je SADA sinergija čiste prirode i nauke.

-Uvozna SIBIRSKA sirovina, poslednji HACCP, dostupnost samo u apotekama,odobrenje i registracija Minisatrstva zdravlja.

 

Info o samoj biljci:

-Dakle, naša priča je bazirana znanjem o Aronia Melanocarpa biljci i njenim plodovima. Aronia Melanocarpa ima severnoameričko poreklo. U evroazijsku regiju je prebačena tokom 19. veka, a naziv ,,sibirska“ dobila je jer je prvo stigla u Rusiju i Sibir. Ovo voće podnosi izuzetnu hladnoću i mraz čak i do -45° C i po ovome je vrlo retka. Pošto joj priroda nije dodelila neprijatelje, nikada nije postojala potreba za prskanjem i bilo kakvim hemijskim tretiranjem što aroniju iz Sibira čini izuzetno čistom. Danas se sibirska aronija najviše gaji u Rusiji, između ostalog i kao prirodni agens protiv efekata radijacije. Interesantno je da je posle Černobilske nuklearne katastrofe, biljka aronije iz Sibira korišćena za prevladavanje zdravstvenih problema izazvanih radijacijom.

 

Prva iskustva:

Plodovi sibirske aronije imaju mnogobrojna lekovita svojstva

Još severnoamerički Indijanci su koristili aroniju u ishrani i kao prirodni lek za zaceljivanje rana. Prva iskustva sa njome dakle datiraju iz davne prošlosti.

 

Oblasti danas, sastav,ORAC:

Danas su mnogobrojni biološki i fiziološki efekti aronije iz Sibira dokazani i teško ih je sve nabrojati.

Studije dokazuju opravdanu primenu Sibirske aronije u sledećim oblastima terapije: imunologiji, i to pre svega u smislu prevencije bolesti, zatim hematologiji, endokrinologiji, kardiologiji, gastro-enterologiji, pedijatriji , onkologiji.

Značaj antioksidativnog delovanja:

1. sprečavanje oksidacije nutrijenata tokom varenja i nastanak gasova i toksina

2. stimulacija sinteze endogenih antioksidativnih enzima i molekula

3. sprečavanje stvaranja endogenog ROS i RNS

4. sprečavanje peroksidacije lipida

5. sprečavanje aktiviranje pro-inflamatornih enzima, citokina i interleukina

6. sprečavanje oksidativnih oštećenja DNK I prevencija kancerogeneze.

  • Sibirska Aronija sadrži najviše antioksidanasa od 277 vrsta namirnica koje koristi čovek. Sadržaj antioksidanata izražava se u tzv. ORAC jedinicama, antioksidativnom kapacitetu (The Oxigen Radical Absorbence Capacity), kojih u aroniji ima 16100, tj. 16100 mikro molova na 100 g ploda što je mnogo više od borovnice, kupine, maline ili crne ribizle, a dnevne potrebe čoveka iznose od 3000– 5000 ORAC jedinica. Antioksidativni kapacitet Sibirske Aronije je meren i in vivo merenjem različtih biohemijskih markera. Precizno je utvrđeno da 42% antioksidativne moći Sibirske Aronije čine antocijanini.
  • Abeceda vitamina, minerali,biljni lipidi, fitosteroli itd.
  • Antiinflmatorni efekat 100ml SA=10 mg prednizolona(Oghami i saradnici)

 

1.Imunitet:

Sibirska Aronija predstavlja moćno, potpuno prirodno oružje u prevenciji bolesti. Veliku prednost njene upotrebe čine laka dostupnost, jednostavno doziranje i potpuno odsustvo neželjenih efekata. Sibirska Aronija efikasno štiti ćelije čitavog organizma i njihov genetski materijal od oštećenja. Njena pravilna i redovna upotreba stvara idealne uslove u kojima svaka ćelija može optimalno da funkcioniše a to je suština održavanja opšteg

zdravlja. Aktivacija imunog sistema se odigrava preko pojačane limfocitne transformacije, poboljšanja aktivnosti lizozomalnih enzima i povećanja sposobnosti makrofaga za fagocitozu. Zato kažemo i da uspešno štiti od virusnih i bakterijskih infekcija.

2.Krvna slika:

Zbog organski vezanog gvožđa, prisustva dovoljnih količina vitamina c i folne kiseline, reguliše u kratkom vremenskom intervalu krvnu sliku, bez osećaja mučnine, nadutosti i opstipacije. I ovo je jedan od najbrže primetnih efekata Sibirske aronije. Ogromna prednost Sibirske aronije kao lekovitog preparata je da se efikasnost i rezultati primene mogu videti vrlo brzo posle 1 ili 3 boce naravno u zavisnosti od indikacije i pokazatelja efikasnosti koji pratimo i ovo je vrlo važan detalj u savetovanju.

3.Dijabetes:

Globalna epidemija dijabetesa je jedan od najvećih javno-zdravstvenih izazova 21. veka. Zbog uzroka povezanih sa dijabetesom u svetu svakih deset sekundi dve osobe obole I jedna umre od dijabetesa.

Činjenica je da pankreas fiziološki nema dovoljno antioksidativnih enzima kao što su superoksid dismutaze I katalaze, pa se smatra da oksidativni stres igra ključnu ulogu u razvoju dijabetesa. Polifenoli Sibirske Aronije kao izuzetni hvatači slobodnih radikala preveniraju apoptozu β-ćelija, stimulišu sintezu glutationa I njegovu funkcionalnost.

Sama činjenica da Sibirska Aronija ima vrlo nizak glukozni indeks čini je dobrim izborom za prevenciju I otklanjanje simptoma dijabetesa. Prednosti primene Sibirske Aronije kod dijabetičara su: antioksidativno I antiinflamatorno delovanje, bezbednost upotrebe kod dece I gestacijskog dijabetesa, efikasna prevencija sekundarnih degenerativnih bolesti (periferne neuropatije, retinopatije I nefropatije), mogućnost kombinovanja sa bilo kojom terapijom.

4.Ateroskleroza:

Ateroskleroza je bolest velikih I srednjih mišićnih arterija. Počinje sa urođenim imunskim odgovorom koji se odvija putem regrutovanja monocita/makrofaga koji odgovaraju na prekomerno nagomilavanje lipida u arterijskom zidu. Započinje upalom krvnog suda vaskulitisom kome doprinosi povišen krvni pritisak, dijabet, taloženje kalcijuma ili holesterola u unutra krvnog suda. Ta povreda endotela ima za posledicu poliferaciju fibroznog tkiva kao i stvaranje plaka koji smanjuje protok krvi I oksidaciju tkiva. Zahvaljujući svom potentnom antioksidativnom kapacitetu Sibirska Aronija stimuliše makrofage da efikasnije infiltriraju u krvni sud

preuzimajući na sebe LDL holesterol I plak i postanu penaste ćelije rane arteroskleroze.

Zbog izuzetnog antiinflamatornog delovanja dovodi do inhibicije proinflamatornog odgovora endotelnih ćelija. Dodatna specifičnost Sibirske Aronije je bogatstvo procijanidinima koji su sami po sebi ACE inhibitori i za razliku od lekova Sibirskom aronijom je moguće izbeći ranojutarnje hipertenzivne krize, bez pojave nesanice I uznemirenosti

 

5.Antikancerogeno delovanje:

Poznato je da kao i kod većine bolesti slobodni radikali igraju ključnu ulogu u patogenezi kancera. Postoji veliki broj dokaza da je endogeni antioksidativni zaštitni sistem potpuno iscrpljen kod pacijenata sa kancerom. Takođe je dokazano da i hemio i radio terpija indukuju stvaranje slobodnih radikala zbog čega dolazi do oštećenja i/ili kidanja DNK lanaca. Sibrska aronija preko svojih antioksidativnih osobina inhibira mutagenezu, a sa druge strane stimuliše sintezu endogenih antioksidativnih enzima. Ona indukuje i apoptozu tumorskih ćelija zaustavljanjem određenih faza ćelijske deobe. Treba naglasiti da Sibirska aronija ne izaziva apoptozu zdravih ćelija međutim sam mehanizam još uvek nije do kraja otkriven, ali se smatra da je uzrokovan različitom genskom ekspresijom zdravih i tumorskih ćelija. Dodatno: Sibirska Aronija smanjuje kiselost organizma, vrši efikasnu detoksikaciju jetre, sprečava hepatotoksičnu inflamaciju jetre I omogućava regularno primanje terapije.

6.GIT:

Polifenoli Sibirske Aronije, pre svega procijanidini , antocijanini I kvarcetini imaju veliki afinitet za vezivanje za H2 receptore, čime se suprimira lučenje histamina I indirektno lučenje želudačne kiseline. Na H. Pyliri deluje na više načina: antiadhezivno(sprečava kačenje H.Pylori za ćelije mukusa), sprečava deobu H. Pylori, a polifenoli svojom sposobnošću da vežu lipopolisaharide iz ćelijskih membrane bakterije prave “rupe” u ćelijskoj membrane H. Pylori i dovode do smrti bakterija. Ovaj poslednji mehanizam predstavlja veliku pomoć antibiotskoj terapiji pošto se sprečava rezistentnost bakterija na antibiotike. Polifenoli Sibirske Aronije takođe stimulišu proliferaciju ćelija mukusa,čime se obnavlja sluzokoža želuca i ubrzava zarastanje ranica.

 

7.JETRA

reguliše dislipidemiju(hipeholesterolemija i hipertrigliceridemija)-preko enzima u crevima sprečava razgradnju masti i stimuliše njihovo izbacivanje,

sprečava nastanak masnih kiselina i ubrzava pretvaranje holesterola u žučne kiseline što dovodi do sprečavanja njihovog taloženje u masnom tkivu i jetri( čisti masnu jetru)

Prednosti Sibirske Aronije:

-bezbednost upotrebe(deca, trudnice, dojilje)

-komfor, dnevna doza(30/50 ml)

-bez zabeleženih kontraindikacija, nus pojava

-moguće kombinovanje sa postojećom medik.terapijom

-bez vremenskog ograničenja komzumiranja

-minimalna učinkovita doza-3 kontinuirane boce